T

Posted on by
tömjénez    trombitahang
tömjéntartó trón
tömlő trónbitorló
tömör trónjáról elüz
tömörülés tropikus
tömött trópusi
tompa trükk
tömpe tucat
tompor tücsök
tömzsi tudás
tönkrejuttat tudatalatti
tonna tudatlan
tónus tudatos
topáz tüdőbajos
topogás tüdőgyulladás
töpörödött tüdőhártya 
tor tudományos
tör tudósítás
tőr tudósító
töredék tüdővész
töredékes tüdővészes
töredelmes tükör
törékeny tükröz
törés túl népes 
töretlen tulajdonközösség
törik tulajdonos
torkolat túlburjánzás
torlasz túlbuzgóság
torlaszol   tülekedés
törlés túlfeszít
torlódás túlhajt
torma túlhajtott 
törmelék túlhevít
tornác tulipán
torok tülköl
török tüll
torokgyík  túllép vmin 
töröl túllépés
törpe túlnyomó
torpedó túlsó
történelem túltáplál
történelem előtti túlteng
történész túltengés
történeti túltermelés
tortúra túlzsúfol
törvény tündéri látvány 
törvény nélküli állapot  tündérleány 
törvényesen tündöklés
törvényhozó tüneményes
törvénysértés tüntető
törvényszéki tunyaság
törvényszentesítés  tűr
törvényszerűség turbékol
törvénytelen turbékolás 
törvénytelenség türelmetlen
torz türelmetlenség
torzítás turistaház 
torzkép turistajelzés  
torzó türkiz
torzonborz tüske
törzsszám  tüske 
torzszülőtt tüsszent
torzulás tüsszentés
totyakos tüstént
tovább tart túsz
tovább tart  tűz
tovaszállít tüzdel 
tövis tüzel
tőzeg tüzér
tőzsdei tüzér 
tragacs tüzérség
tragédia tüzes
tragikum    tüzes csóva 
traktor tűzharc 
trampli tűzhely
tréfa tűzhely  
tréfás tűzkő
tréning tűzpiszkáló 
trikó tűzrevaló  
trilógia tyúk
triumfus  tyúkház
trófea tyúkhúr